Genvejstaster i Lightroom

Når jeg arbejder i Lightroom 4, bruger jeg for det meste genvejstaster i stedet for museklik. Jeg synes, det går hurtigere – det hjælper mig til et smidigere workflow. Her har du de genvejstaster, jeg oftest bruger.

Du kan hente en pdf-udgave af denne side her.

Jeg har delt oversigten op, så kan navigere mellem disse overskrifter: Generelt, Library og Develop.

Hvis du bruger Lightroom under Windows, skal du trykke på Ctrl i stedet for ⌘.

GENVEJS-
TAST

FUNKTION FORKLARING
Generelt
Z Zoom toggle Zoom ind til 100 % og ud igen
P Picked Billede markeret med flag
X Rejected Billede markeret til sletning
U Unflagged Fjerner flagmarkering (X eller P)
Tab Toggle Side Panels Slår sidepaneler til og fra
Shift+Tab Toggle All Panels Slår side- og toppaneler til og fra
L Next Light Mode Skifter lysstyrke Fuld->Mellem->Lav
⌘+R Show in Finder Viser dit billede i Finder/stifinder.

Ratings
1-5 Set rating Tildeler fra 1 til 5 stjerner
0 Reset rating Fjerner tildelte stjerner
Shift+1-5 Set rating and move to next photo Tildeler fra 1 til 5 stjerner og går videre til næste bilelde
6-9 Set color label Sætter farve label (rød, gul, grøn,

Library
G Grid små billeder ved siden af hinanden
E eller Enter Loupe Et billede tilpasset skærmen
N Survey Udvælg markerede billeder
C Compare Udvælg markerede billeder
+Backspace Delete Rejected Photos Sletter billeder, du har markeret med X
+N New Collection… Opret en ny collection. Efter Ctrl+N skal du navngive den og eventuelt vælge set.
+’ Create Virtual Copy Opret en virtuel kopi af dit billede.

Develop
D Go To Develop Gå til fanen “Develop”, hvor du kan redigere dit billede.
R Crop Beskær eller ret dit billede op
Q Spot Removal healing eller stamp tool: Retouchering Spot healing eller stamp tool: Retouchering
K Adjustment Brush Markeringspensel – mal justeringer på dit billede
M Graduated Filter Gradueringsfilter, der giver dig mulighed for en glidende overgang i en justering
W Adjust Whitebalance Justering af hvidbalancen med udgangspunkt i et referencepunkt